ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย

รพ.แม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย โดย รพ.แม่สอด ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด คลินิกอบอุ่นและเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตร่วมกัน

            นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด กล่าวว่า สำหรับมหกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทยนั้น เป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในครั้งนี้ทางชมรมได้จัดการแสดง “ของดีมาโชว์โดยผู้สูงอายุ” เพื่อสุขภาพดีตามวิถีไทยจากชมรมผู้สูงอายุ 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

            นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวต่อไปว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกคน สุขภาพดีนั้นจะต้องเป็นสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี นั่นคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นทำได้หลายวิธี ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในทุกส่วนให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทางด้านจิตใจช่วยให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด