ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด จัดโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน ปีที่ 3

         วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2559) กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดให้มีโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน ปีที่ 3 (โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก) ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2559 โดยคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 44,599 ราย ซึ่งมีโอกาสเป็นโรคต้อกระจกตามอายุและเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาและชายแดน การเดินทางค่อนข้างทุรกันดารทำให้การเข้าถึงบริการลำบาก ผู้ป่วยต้องเสียเวลาในการเดินทาง

         ผู้ป่วยต้อกระจก จำนวน 200 ราย ที่ขึ้นทะเบียนรับไว้เป็นผู้ป่วยในโครงการฯ ได้เข้ารับการคัดกรองและเตรียมเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลแม่สอด โดยทีมจักษุแพทย์ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด

         และในวันนี้ (5 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น. นางมะยุนี ชำนาญจุ้ย รองนายกเหล่ากาชาดจ.ตาก พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอ.แม่สอด เดินทางมามอบของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก โครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน ปีที่ 3 ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงพยาบาลแม่สอด

         ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยทีมจักษุแพทย์ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ณ วันที่ 5 พ.ย. 59 เวลา 12.00 น. จำนวน 186 ราย และบางรายได้รับการเปิดตา เป็นบรรยากาศแห่งความยินดี มีความสุขของผู้ป่วยและญาติ และความภาคภูมิใจ ปิติยินดี ของทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรฯ ที่ร่วมดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด