รพ.แม่สอด ชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฟรี 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2560

         นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแม่สอด

         โรคไข้หวัดใหญ่จะพบมากในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว มักจะเกิดในผู้สูงอายุ เด็ก คนที่มีโรคประจำตัวถือว่ากลุ่มเสี่ยงมักจะมีอาการรุนแรง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ ปอดบวม ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นอีกมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ดังนั้น ขอผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
         1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
         2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
         3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
         4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีน คือ
         5.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม
         6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

         การเตรียมตัวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น ก่อนฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพโดยรวมสามารถปฏิบัติงานได้ปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการไข้ก่อนรับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง มีประวัติเคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง รุนแรง ผู้ที่กำลังมีไข้หรือกำลังเจ็บป่วยเฉียบพลัน ภายหลังการฉีดวัคซีน

         จะมีอาการเหมือนกับการฉีดวัคซีนอื่นๆ เช่น มีอาการเจ็บ ปวดแขน ข้างที่ฉีดวัคซีน หรืออาจมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดศีรษะ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายได้เองภายใน 1 – 2 วัน โดยไม่ต้องรักษา  เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ระบาดมากในฤดูฝน และก่อนที่จะมีการระบาดนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอด ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น.-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 531952 ต่อ 867 ในวันและเวลาราชการ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
31 พฤษภาคม 2560