ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.สุโขทัย

รพ.แม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.สุโขทัย

      วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 45 ท่านในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพแห่งอาเซียน

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229