ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับการเยี่ยมสำรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นำโดย นายแพทย์วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข นายเพทย์สุเพลง พาทพุทธพงศ์ และคณะจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินโรงพยาบาลแม่สอด  เพื่อติดตามประเมินผลการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมี นายแพทย์สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

         โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลในภาพรวม ทิศทางนโยบาย ของหน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลแม่สอด และได้ตรวจประเมินหน่วยงานไตเทียม เยี่ยมชมสถานที่ สัมภาษณ์บุคลากรและผู้ป่วย เพื่อให้ได้การบริการที่ดีมีมาตรฐาน ตามคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือ ตรต.

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
20 กรกฎาคม 2560