ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มะการักษ์

รพ.แม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มะการักษ์

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด นพ.สมยศ กรินทราทันต์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ในการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ให้มีความรู้เรื่องระบบบริการชาวต่างชาติ สามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะการักษ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ประจำปี 2562 จึงเล็งเห็นว่าโรงพยาบาลแม่สอด เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาดูงาน ทั้งการขึ้นทะเบียน การซื้อประกันสุขภาพชาวต่างชาติ การใช้สิทธิ์ การตรวจสุขภาพ การให้บริการเชิงรุกในชุมชน และงานสาธารณสุขชายแดน ถือเป็นต้นแบบในการศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโดยรอบโรงพยาบาลแม่สอดอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229