ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคผ้าห่ม จากสมาคม นร.เก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคผ้าห่ม จากสมาคม นร.เก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด ภก.สุเพียร สุทธานุรักษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ เลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ นำผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน มอบให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ป่วย อีกทั้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้ารับมอบ

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด