ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคศาลาพักญาติจากครอบครัวสารสุวรรณ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคศาลาพักญาติจากครอบครัวสารสุวรรณ

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด ครอบครัวสารสุวรรณ ได้เดินทางมาบริจาคศาลาพักญาติ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 1 หลัง โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้ารับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด