ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้า150 เตียง จาก พระอ.เฉลิมเกียรติ รุจินิรันดร์ -คณะ

รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้า150 เตียง จาก พระอ.เฉลิมเกียรติ รุจินิรันดร์ -คณะ

      วันนี้ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับบริจาค ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ พระอาจารย์เฉลิมเกียรติ รุจินิรันดร์ และคณะจาก จ.ระนอง ซึ่งได้เดินทางมาบริจาค เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ จำนวน 150 เตียง ขอกราบอนุโมทนา และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229