ข่าวแม่สอด : รพ.แม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งย้ายสถานที่ของหน่วยงาน

          ด้วยจังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด รายละเอียดดังนี้

         1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด
         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภายในวันที่ 4 ก.ค. 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด และทางเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่สอด www.maesot.moph.go.th

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027
หรือ 055-531224, 055-531229, 055-531990 ต่อ 1814 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.แม่สอด หรือ
ทางเว็บไซต์ของ รพ.แม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    โรงพยาบาลแม่สอด