ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

         2. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวนหลายอัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด

         คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 ก.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด  หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
03/05/60 – 30/09/60