ประชาสัมพันธ์ :  รพ.แม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด

        คุณสมบัติ เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด

         คุณสมบัติ เพศหญิง อายุระหว่าง 18 – 45 ปี ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 ต.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 10 ต.ค. 60 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,560 บาท/เดือน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่สอด

         คุณสมบัติ เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

         ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ต.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 12 ต.ค. 60 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด