รพ.แม่สอด ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ชุมชน คัดกรองโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุทั้ง 5 ด้าน

         ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอด หน่วยงานปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่สอด ได้ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ คัดกรองผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น โรคขาดสารอาหาร โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า ภาวะพลัดตกหกล้ม และการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ซึ่งโรคดังกล่าว

         หากตรวจพบในระยะเริ่มแรก อาการจะไม่รุนแรง สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ตามมาในภายหลังผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังในชุมชนทุกท่าน ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ ไม่มีการเจาะเลือด เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม  โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทั้ง 5 ด้านเท่านั้น

กำหนดการออกหน่วยคัดกรองโรคที่พบบ่อยทั้ง 5 ด้าน ในผู้สูงอายุมีดังนี้

วัน เดือน ปี เวลา ชุมชน สถานที่
6 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. มณีไพรสณฑ์ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
9 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. ร่วมใจ ที่ทำการชุมชนผู้สูงอายุ
13 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. ชุมพลพัฒนา ศาลา (SME) วัดชุมพลคีรี
15 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. แม่สอดวิลล่า ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชน
20 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. บัวคูณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบัวคูณ
21 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. จ๊อกจอ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุจ๊อกจอ
24 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. บ้านทุ่ง ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่ง
25 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. ปู่แดง ศูนย์สุขภาพมูลฐานชุมชนปู่แดง
28 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. วัดหลวง ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง
29 ม.ค. 2560 08.30 – 16.00 น. อิสลาม อาคารเอนกประสงค์ชุมชนอิสลาม

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ร่วมใจ ชุมพลพัฒนา แม่สอดวิลล่า บัวคูณ จ๊อกจอ บ้านทุ่ง ปู่แดง วัดหลวง และชุมชนอิสลาม เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคที่พบบ่อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเข้ารับบริการดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

         ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอด หน่วยงานปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่สอด โทร.055-531271 ในวันและเวลาราชการจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
21 ธันวาคม 59

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  สสส.