ข่าวแม่สอด  :  รพ.แม่สอด เตือนประชาชน 5 อำเภอชายแดน ระวังปัญหาหมอกควัน

         ที่โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก เนื่องจากห่วงใยต่อปัญหาหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบ หืด โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดและโรคหัวใจ จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับฝุ่นละอองและให้ใช้หน้ากากกันฝุ่น ทั้งนี้ได้เตือนประชาชนหากไม่จำเป็นไม่ควรออกนอกบ้านเรือน พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อแนะนำหลายอย่าง เช่น กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอเปียกหมาดๆ ปิดจมูกและปาก

         ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีหมอกฝุ่นหนาแน่นมากให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่น ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย และการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้ง เพราะการหายใจเร็วในระหว่างการออกกำลังกาย จะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมาก และลดการใช้รถยนต์หรือใช้เท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ต้องขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ทัศนะวิสัยไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถหรือยานพาหนะ และขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก ขณะนี้มีการเผาป่าทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้มีหมอกควันหนา ระยะการมองเห็นหมอกควัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th