รพ.แม่สอด เตือนระวังอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 7 วันอันตราย 

         นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุการขนส่งของโรงพยาบาลแม่สอดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา (7 วันอันตราย)พบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจร ที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดทั้งหมด 43 ราย เป็นชาย 30 ราย แยกเป็นชายไทย 24 ราย ชายต่างชาติ 6 ราย เป็นหญิง 13 ราย แยกเป็นหญิงไทย 9 ราย หญิงต่างชาติ 4 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นชายต่างชาติ 1 ราย โดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

         จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าช่วงของเทศกาลจะเกิดอุบัติเหตุมาก เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าว เป็นช่วงที่มีการสังสรรค์ มีผู้ขับขี่รถบนถนนเป็นจำนวนมาก และผู้ขับขี่รถบางรายมีอาการมึนเมาสุราในขณะขับรถ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว เกิดจากมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีปริมาณการใช้รถบนถนนสูงมาก การขับรถก็ใช้ระยะเวลานานขึ้น อาจจะทำให้เกิดอาการล้าสะสม จึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น อันมีผลทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ สูญเสียเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

         ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ (7 วันอันตราย  วันที่ 29 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60) โรงพยาบาลแม่สอดจึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องชาวอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียงที่ใช้รถเป็นพาหนะในการเดินทางปฏิบัติตัวตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร 1ท 1ย อย่างเคร่งครัด

3ม คือมอเตอร์ไซด์ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย
2ข คือมีใบขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัย
1ร คือลดความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
1ท คือไม่โทรศัพท์ขณะขับรถ
และ 1ย คือไม่ขับรถยนต์ย้อนศร

         ซึ่งจะเป็นวิธีการในการลดอุบัติเหตุทางการจราจรเป็นอย่างดี ในส่วนของโรงพยาบาลแม่สอดมีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ คลังเลือด ระบบการส่งต่อและการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุไว้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2560 ที่จะมาถึงนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนาน โรงพยาบาลแม่สอด

         จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถทุกท่านระมัดระวังในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว “ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น หากมีอาการเมาสุราไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาด” หากพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุขึ้นกับท่าน โทรแจ้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โรงพยาบาลแม่สอด ที่สายด่วน 1669 ฟรี หรือ 055-532304, 086-4403616 และวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ 154.975 MHz   ทางโรงพยาบาลแม่สอด ได้เตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
26 ธ.ค. 59

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  Zcooby.com