ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด เปิดให้บริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

         เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย จึงถือเอาวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุข เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กลุ่มงาน ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จึงได้จัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คนโดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

         จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้ารับบริการ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูนฟรี ทุกสิทธิการรักษา ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (จำนวน 100 คน) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ เกมส์ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด