รพ.แม่สอด ให้ความรู้ในการเลือกรับประทานเห็ดช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 2

รพ.แม่สอด ให้ความรู้ในการเลือกรับประทานเห็ดช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 2

       วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด นพ.พิพัฒ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา และจิตอาสา ได้ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ในการเลือกรับประทานเห็ดช่วงฤดูฝน เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันการนำเห็ดไม่ทราบชนิดมารับประทานซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้จากการรับประทานเห็ดพิษ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229