ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยนอก โรคทั่วไปและโรคอายุรกรรม นอกเวลาราชการ

         ด้วยงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอด ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม นอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอัตรากำลังการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งงานผู้ป่วยนอก จะให้บริการผู้ป่วยนอก โรคทั่วไปนอกเวลาราชการ ดังนี้

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
(งดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์)
โดยผู้ป่วยสามารถยื่นบัตรขอรับบริการได้ที่ห้องเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (ตึกสีม่วง)

และให้บริการผู้ป่วยนอก โรคอายุรกรรม นอกเวลาราชการ ดังนี้

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 (โดยงดให้บริการในวันอาทิตย์)

          โดยผู้ป่วยสามารถยื่นบัตร ขอรับบริการได้ที่งานเวชระเบียน(ห้องเบอร์ 1) อาคารผู้ป่วยนอกเช่นเดิม สำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถขอรับบริการได้ที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 055-531229, 055-531990, 055-542337

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด