ประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนเข้ารับบริการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี ฟรี 100 ท่าน

         ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบี…ฟรี โรงพยาบาลละ 100 ท่าน ในโครงการ “เรารักตับ”

ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น.

          โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ และมีผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังกว่า 3 ล้านคน จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 (อายุ 24 ปี  ขึ้นไป) ซึ่งยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน หรือผู้ที่ยังไม่เคยตรวจมาก่อน ไม่เป็นผู้บริจาคโลหิต (เนื่องจากการบริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจหาไวรัสตับอีกเสบบีอยู่แล้ว) ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติหรือได้รับการรักษาไวรัสตับอักเสบชนิดบีอยู่แล้ว สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านขั้นตอนใดๆ ของโรงพยาบาล ที่ห้องเจาะเลือด หมายเลข 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างวันที่  21-23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 15.00 น.

ข้อแนะนำในการป้องกันโรคตับ 3 ประการ ง่ายๆ คือ
1. ตรวจ ควรตรวจว่าตนเองติดเชื้อ หรือมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่
2. ฉีด ฉีดวัคซีนป้องกัน ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
3. ป้องกัน ป้องกันการติดต่อจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การติดต่อทางเลือดและน้ำคัดหลั่ง ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ใช้อุปกรณ์ของมีคม สัก เจาะ ขลิบร่วมกัน

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-18
         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลแม่สอด โทร. 055-531229 ต่อ 1166 หรือมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โทร. 02-255 3051 เว็บไซต์ www.thailiverfoundation.org

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา