ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด ร่วมคลินิกชุมชนอบอุ่น จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 15 มิ.ย.59

โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกอบอุ่นและเทศบาลนครแม่สอดจัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย

         ด้วยชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกอบอุ่นและเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทย “อนุรักษ์วัฒนธรรม 4 ภาค” ของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด โดยจัดกิจกรรมการการออกกำลังกายสุขภาพดีวิถีไทย ของผู้สูงอายุ 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

         ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกายสุขภาพดีวิถีไทย ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  pr.moph.go.th