ข่าวแม่สอด : รมว.วิทย์-เทคโนโลยีลงพื้นที่ชาวไทยภูเขาบ้านห้วยปลาหลด แม่สอด

        รมว.วิทย์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ชาวไทยภูเขามูเซอ บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด ต้นแบบนำร่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางลงพื้นที่บ้านห้วยปลาหลด หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทำงานของสถานีโทรทัศน์โทรมาตรวัดอากาศโดยอัตโนมัติ พร้อมมอบนโยบายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำและป่า ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามโครงการพระราชดำริบ้านห้วยปลาหลด โดยมี พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และ ราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเยี่ยมโครงการต้นแบบนำร่อง

       ทางด้านนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางอรุณี คันธมาลา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางแสนดี นพนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ร่วมเดินทางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) และคณะฯ ไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในจุดที่ 1 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จุดที่ 2 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ จุดที่ 3 ตลาดบ้านห้วยปลาหลด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) ได้มอบนโยบายการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS