ข่าวแม่สอด : รองพ่อเมืองตากเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคปี62

รองพ่อเมืองตากเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาคปี62

       รองพ่อเมืองตากเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดตาก ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

         นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และคณะนักกีฬา-กรีฑา ร่วมพิธีเปิด

        จังหวัดตาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษา และกีฬาของสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดตาก ตื่นตัวและให้ความสนใจในการกีฬามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง เป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีหัวใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในโอกาสต่อๆ ไป และคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ในระดับเขต และประเทศ

       การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดตากในปีนี้ กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอแม่สอด และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยจัดการแข่งขันจำนวน 4 รุ่นอายุ คือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และร่านอายุไม่เกิน 18 ปี ทั้งชายและ หญิง จำนวน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมินตัน และกรีฑา ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ