ข่าวทั่วไป  :  รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงแบบใบสั่งตำรวจจราจรปรับปรุงใหม่ ทันสมัยสากล เพิ่มบาร์โค้ดสะดวกในการชำระค่าปรับ

รองโฆษก สนง.ตำรวจแห่งชาติ แจงใบสั่งตำรวจจราจรปรับปรุงใหม่

          พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน แบบที่ ๑ คือ แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ และแบบที่ ๓ คือ แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์ โดยทั้ง ๒ แบบเป็นการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติมข้อความภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัยสากล เพิ่มคำเตือน เพิ่มการปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่ง มีหมายเลขบาร์โค๊ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน ตามสถานที่ที่มีเครื่องหมาย PTM (Police Ticket Management)เช่น ธนาคารกรุงไทย ตู้บุญเติม การบันทึกมาตรการด้านคะแนน ของผู้ขับขี่ในการกระทำความผิดจราจร ในใบสั่งจราจร รวมทั้งมีการระบุชื่อ-ยศ ของผู้ออกใบสั่งให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในส่วนของแบบส่งทางไปรษณีย์นั้น มีการย้ายรูปภาพการกระทำความผิดจากแต่เดิมอยู่มุมขวาบนย้ายมาด้านขวาล่าง อีกทั้งทำรูปให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยจะมีผลใช้บังคับใน ๑๒๐ วัน ในการปรับปรุงแก้ไขแบบใบสั่งครั้งนี้ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตามนโยบายของรัฐบาล

         ทั้งนี้ยังมีรูปแบบใบสั่งอีกหนึ่งแบบ ซึ่งเรียกว่าใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Ticket โดยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานจะสามารถใช้งานได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ไอ.เอ็น.เอ็น