ข่าวแม่สอด  :  รอง ผบ.สส.ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตรวจเยี่ยมกำลังพล

AEC อาเซียน NEWS…ตาก=รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(รอง ผบ.สส.) ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบผลงานตามแผนโครงการประจำปี ตามนโยบาลของรัฐบาล

         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พลเอกกฤษฏา อารีรัชชกุล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(รอง ผบ.สส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยมีพลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและพันเอกเทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร และกำลังพลให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์พื้นที่ชายแดน

รอง ผบ.สส.ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตรวจเยี่ยมกำลังพล

          จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยัง บริเวณการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา( นทพ. )ในพื้นที่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ 8 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ความยาว 40 เมตร และสูง 4 เมตร ที่ก่อสร้างโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 (นพค.33) ซึ่งนำโดยพันเอกอภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคแก่ราษฏรในหมู่บ้าน ของตำบลแม่กุ นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ยังได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ยาเวชภัณฑ์และโครงการสาธารณปโภคด้านต่างๆ ทั้งถนน ระบบประปาภูเขา รวมกว่า 10 โครงการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ราษฏรตามนโยบายคืนความสุขของรัฐบาล และร่วมมอบพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ รวมทั้งในวันเดียวกันยังได้ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอีกด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC อาเซียน News