ข่าวแม่สอด : ระดมฉีดน้ำสเปรย์ขึ้นฟ้า ลดปัญหาหมอกควันเพิ่มความชื้นในอากาศ

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้ฝ่ายปกครอง-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) ในพื้นที่ -สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย( ปภ.)จังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัย( ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ปล่อยแถวรถน้ำรถดับเพลิง และรถฉีดสเปรย์น้ำ ดำเนินการฉีดและพ่นน้ำขึ้นฟ้า และฉีดสเปรย์น้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และเพิ่มความชื้นในอากาศ โดยมีการปล่อยขบวนไปทั่วพื้นที่ โดยจุดแรก ณ บริเวณสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีรถต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกลของศูนย์ ปภ. เขต 9 พิษณุโลก ซึ่งนำมาประจำไว้ในพื้นที่จังหวัดตากตลอดช่วง 60 วัน ในการดำเนินโรงการห้ามจุดไฟเผาป่า เผาขยะ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่จาก อปท. และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร

        รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดตาก เริ่มมีปัญหาการจุดไฟเผาป่าและพื้นที่ไร่เพื่อทำการเกษตรทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟ สร้างมลภาวะเป็นพิษ จึงต้องมีการ พ่นและฉีดน้ำขึ้นฟ้า และฉีดพ่นสเปรย์ไอน้ำ ลดและแก้ไขปัญหาหมอกควันและเพิ่มความชื้นในอากาศ

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย  AEC อาเซียน NEWS