ข่าวแม่สอด  :  ระเบิดดอยรวก เริ่มแล้ว 1 มี.ค.-30 พ.ย.59 เวลา 09.30-10 น. ของทุกวัน

        นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 มี.ค.-30 พ.ย. 59 ทางหลวงตากปิดเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด หลัก กม.65+000-หลัก กม.72+000 ระยะทางประมาณ 7 กม. บริเวณดอยรวก ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 9 เดือน เพื่อระเบิดภูเขาหิน เปิดดอยรวก ขยายผิวจราจรถนนสายตาก-แม่สอด เป็น 4 เลน

          โดยแต่ละวันตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะค่อยๆ ใช้วัตถุระเบิดระเบิดหินภูเขา แบบทยอยระเบิดทีละนิดจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง 4 เลนที่ดอยรวกแล้วเสร็จจะลดอุบัติเหตุได้ ทั้งการลงทางโค้ง-การวิ่งแซงทางโค้ง ฯลฯ นักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ใช้เส้นทางจะปลอดภัย

          “การใช้วัตถุระเบิดในช่วงเวลา 09.30 -10.00 น.ทุกวันนั้น อยากจะแนะนำประชาชนว่าหากจะออกจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยังเมืองตาก ควรออกจากบ้านไม่เกิน 07.00 น. เพราะหากเกินเวลานี้ไปก็จะไปติดกับเวลาช่วงระเบิดหินที่ดอยรวก หรือหากจะออกจากเมืองตากไป อ.แม่สอด ก็ควรจะออกไม่เกิน 08.00 น. เพราะหากเกินเวลานี้ก็จะไปติดที่ดอยรวกระหว่างเจ้าหน้าที่ทำงานใช้วัตถุระเบิดเช่นกัน จึงควรดูระยะเวลาออกจากบ้านในการเดินทางเพื่อไม่ให้ต้องไปรอนาน” ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4(ตาก) กล่าว

           ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) จะมีการประชุมร่วมกับทหาร ตำรวจ ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้เส้นทางด้วย พร้อมขอให้ทุกฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวรับทราบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th