ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร.พ. แม่สอด 4 อัตรา

       รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 4 อัตรา

        ด้วยโรงพยาบาลแม่สอด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ 6,560 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ 6,560 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ 6,560 บาท
4. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ 6,560 บาท

       ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2560 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 055-543027 หรือ 055-531952 ต่อ 704 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล