ข่าวแม่สอด  :  รายงานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

วันที่  27  ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

          นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ตามที่รพ.แม่สอด ได้เฝ้าระวังการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562  (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน พบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุทางการจราจร ที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดทั้งหมด 49 ราย เป็นชาย 29 ราย แยกเป็นชายไทย 23 ราย ชายต่างชาติ 6 ราย  เป็นหญิง 20 ราย แยกเป็นหญิงไทย 19 ราย หญิงต่างชาติ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จำนวน 35 ราย  ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุเมาสุราขณะขับรถถึง 8 ราย และไม่มีจำนวนผู้บาดเจ็บที่ต้องรับไว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดคือวันที่ 28 ธันวาคม 2561

          มีผู้ประสบเหตุทางการจราจรถึง 14 ราย สำหรับจำนวนผู้บาดเจ็บทางการจราจรแยกเป็นรายวัน มีดังนี้

วันที่  27 ธันวาคม 2561      มีผู้บาดเจ็บ   7  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  28 ธันวาคม 2561      มีผู้บาดเจ็บ 14  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  29 ธันวาคม 2561      มีผู้บาดเจ็บ   2  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  30 ธันวาคม 2561      มีผู้บาดเจ็บ 13  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  31 ธันวาคม 2561      มีผู้บาดเจ็บ   3  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  1 มกราคม 2562       มีผู้บาดเจ็บ   7  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

วันที่  2 มกราคม 2562       มีผู้บาดเจ็บ   3  ราย      นอนรักษาใน รพ. –  ราย

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด