ข่าวแม่สอด : รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดตาก 
รายงานประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันที่สอง) ดังนี้
1. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง
(อ.ท่าสองยาง 2 ครั้ง บ้านตาก 1 ครั้ง พบพระ 1 ครั้ง แม่ระมาด 1 ครั้ง และแม่สอด 1 ครั้ง)
2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย ชาย 3 รายหญิง 3 ราย
อ.ท่าสองยาง 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย
อ.บ้านตาก 1 ราย หญิง 1 ราย
อ.พบพระ 1 ราย ชาย 1 ราย
อ.แม่ระมาด 1 ราย ชาย 1 ราย
อ.แม่สอดชาย 1 ราย หญิง 1 ราย
3. ไม่มีผู้เสียชีวิต
4. การเรียกตรวจยานพาหนะ 2,497 คัน
5. ผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก 836 ราย
6. กรณีให้ยึดรถตามคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558
ไม่มีผู้ถูกดำเนินคดี
7. การยึดรถกรณีเมาแล้วขับ จำนวน 28 คัน
แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 23 คัน รถยนต์ 5 คัน

สะสม 2 วัน (27 ธันวาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561)
1. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 12 ครั้ง
อ.ท่าสองยาง 2 ครั้ง
อ.บ้านตาก 3 ครั้ง
อ.พบพระ 2 ครั้ง
อ.วังเจ้า 1 ครั้ง
อ.แม่ระมาด 1 ครั้ง
อ.แม่สอด 3 ครั้ง
2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 14 ราย ชาย 7 รายหญิง 7 ราย อ.ท่าสองยาง 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย
อ.บ้านตาก 4 ราย ชาย 3 ราย หญิง 1 ราย
อ.พบพระ 2 ราย ชาย 2 ราย
อ.วังเจ้า 2 ราย หญิง 2 ราย
อ.แม่ระมาด 1 ราย ชาย 1 ราย
อ.แม่สอด 3 ราย หญิง 3 ราย
3. ไม่มีผู้เสียชีวิต
4. การเรียกตรวจยานพาหนะ 4,655 คัน
5. ผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก 1,406 ราย
6. กรณีให้ยึดรถตามคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558
ไม่มีผู้ถูกดำเนินคดี
7. การยึดรถกรณีเมาแล้วขับ จำนวน 44 คัน
แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 32 คัน รถยนต์ 12 คัน

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพโดย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  เฟส กิตติศักดิ์ ก้อย บุญจันทร์