ข่าวแม่สอด : รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ตาก

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ตาก

กกต.จ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล จาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์