ข่าวทั่วไป : รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 ! เช็คอายุ ใครมีสิทธิเลือกตั้ง

รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 ! เช็คอายุ ใครมีสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และ กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง เป็นวันที่ 24 มี.ค. 2562 ลองมาดูว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องอายุเท่าไหร่

รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆมานั้น กำหนดว่า มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง

        แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการบัญญัติใหม่ โดยระบุไว้ในมาตรา 95 (2)  ของ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  ระบุคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งว่า “มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง”

       หมายความว่าหากมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 2562  อย่างน้อยพวกเขาต้องมีอายุ 18 ปี ในวันดังกล่าว ซึ่ง ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะต้องเกิดภายในวันที่ 24 มี.ค. 2544 แต่หากใครเกิดตั้งแต่ 25 มี.ค. 2544 เป็นต้นมาก็ถือว่ายังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

ขอขอบคุณข้อมูล จาก PPTV HD36