วัดชุมพลคีรี ใจกลางเมืองแม่สอด

         อยู่บริเวณในกลางเมืองแม่สอด เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ๒๐๐ ปี ในวัดมีเจดีย์สร้างใหม่โดยจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปงมารวิชัยส่วนในวิหารเป็นที่เก็บกลองโบราณมีอายุกว่า 200 ปี

ที่ตั้ง ถ. อินทรคีรี อ. แม่สอด

          รถยนส่วนตัวจาก อ.เมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 105 เมื่อถึงวงเวียนเข้าตัวเมืองแม่สอด ให้ตรงเข้า ถ.อินทรคีรี จนถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประสาทวิถี (บังคับเดินรถทางเดียวจากนั้นใช้ ถ.ประสาทวิถีไปทางวัดอรัญญเขต เมื่อถึงวัดอรัญญเขตให้กลับรถเข้า ถ.อินทรคีรีอีกครั้ง แล้วตรงไปวัดอยู่ทางซ้ายมือ เยี้องกับ ธ.นครหลวงไทย
          รถรับจ้าง เหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจาก อ.แม่สอด

สิ่งที่น่าสนใจ
         เจดีย์ ตามประวัติระบุว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2314 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดาองในพม่า เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว สูง 20 ม. ฐานย่อมุม องค์ระฆังประดับด้วยกระเบื้องและลวดลายสีทองไปจนจดยอดเจดีย์ซึ่งเป็นยอดฉัตร มีเจดีย์รายขาดเล็กทาสีทอง 20 องค์ ล้อมรอบด้วยดำแพงแก้ว บริเวณใกล้เคียงมีวิหารซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นจำลองจากพระพุทธชินราช