วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พิธีบวงสรวงสักการะวันเจ้าพ่อพะวอ ๒๔๑ ปี

พิธีบวงสรวงสักการะวันเจ้าพ่อพะวอ ๒๔๑ ปี

พิธีพุทธา-เทวาภิเษก กับพิธีสืบชะตาหลวง

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ศาลใหญ่บนขุนผาวอ เวลา 08.39 น.

เวลา 06.29 น. เจ้าพิธีทั้ง 4 ประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4  สักการะวันทาสังเวยเทพทั้ง 6 และเทพยดาแห่งดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 พิธีอุทิศผลบุญกุ,แด่ผู้ล่วงลับดับขันธ์บนเส้นทางสายตาก-แม่สอด สักการะเจ้าที่เจ้าทางฯ

เวลา 07.00 น.-08.00น. วางเครื่องบวงสรวง เครื่องบัตรพลีสังเวย

เวลา 08.29 น. สรรเสริญพระบารมี, น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

เวลา 09.39 น. พิธีบวงสรวงสักการะวันเจ้าพ่อพะวอ

เวลา 09.39 น. พิธีพุทธา-เทวาภิเษกวัตถุมงคล  เจ้าพ่อพะวอรุ่น “ปัญญาวุฒิ” และรุ่นอื่น ๆ ทุกรุ่น กับพิธีสืบชะตาหลวง

      – ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

      – ไหว้พระรับศีล

      – เชิญผู้ทรงเกียรติจุดเทียนมหามงคลซ้าย- ขวา 9 เล่ม

      – เชิญผู้ทรงเกียรติจุดเทียนวิปัสสี

      – กราบอาราธนาพระเดชพระคุณ  พระราชวีรากร  จุดเทียนชัยและเทียนมงคลชัยทั้งซ้าย-ขวา

      – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  พระเถรจารย์ ผู้ทรงวิทยาคม 9 รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธา-เทวาภิเษกและการสืบชะตาหลวง

      – กราบอาราธนา พระเทพสิทธาคม ดับเทียนชัย

      – ถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร 80 หัววัด

      – เสร็จพิธีเปิดให้สาธุชนเช่าบูชารูปหล่อเจ้าพ่อพะวอรุ่น “ปัญญาวุฒิ”

รายนามคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมร่วมพิธีเทวามหาพุทธาภิเษก

  1. หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว
  2. หลวงพ่อพูน วันบ้านแพน
  3. หลวงปู่แขก
  4. หลวงพ่อใหญ่
  5. หลวงพ่อจง จตฺตมโร
  6. ครูบาสาย
  7. หลวงพ่อนงค์
  8. ครูบาแก้ว กาวิโล
  9. ครูบาปัน

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านเจ้าพ่อพะวอ  และวีรชนคนกล้าทุกท่าน ร่วมอธิษฐานจิตขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมบวงสรวง  ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เข้มขลังพลังศักดิ์สิทธิ์  เพื่อขอพรจากท่านเจ้าพ่อพะวอ  อีกทั้งการเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงสักการะแด่เทพยดาและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็เพื่อป้องกันภัยพิบัติ  และกำจัดอันตรายทั้งปวง ที่โบราณาจารย์เชื่อว่า  สามารถดลบันดาลความสุข ความสำเร็จ  ความนิรันตรายทั้งปวงแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเป็นการต่อชะตา  เสริมดวงชะตา  เสริมมงคลชีวิต  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย  ปราศจากโรคาพยาธิได้อย่างปาฏิหาริย์ และอัศจรรย์ที่สุด.

คณะกรรมการจัดงานวันเจ้าพ่อพะวอ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559