ข่าวแม่สอด : วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ชาวเมียนมาหลั่งไหลกราบไหว้ศาลพระนเรศวรมหาราช

        ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(องค์ดำ) เทศบาลนครแม่สอด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์-แหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ชาวเมียนมาจำนวนมากแห่หลั่งไหลมาไหว้สักการะบูชาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(องค์ดำ) ที่จัดสร้างโดยเทศบาลนครแม่สอด

         เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตเทศบาลนครแม่สอด ถนนนครแม่สอด-ริมเมย อ.แม่สอด จ.ตาก ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุด ได้มีชาวเมียนมาที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้านักธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มแรงงาน จำนวนมากแห่หลั่งไหลมาไหว้สักการะบูชาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ดำ(พระนเรศวรมหาราช) ที่จัดสร้างโดยเทศบาลนครแม่สอด โดยชาวเมียนมา รวมทั้งแรงงาน ที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด ต่างหยุดงานเพื่อทำบุญวันเข้าพรรษาและไปไหว้ศาลพระนเรศวรที่ชาวเมียนมา ต่างเคารพรักและนับถือว่า พระองค์ดำ ซึ่งชาวเมียนมาถือว่า ทรงเป็นองค์กษัตริย์แห่งชาวเมียนมาเช่นกัน โดยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จัดสร้างโดยเทศบาลนครแม่สอด นั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์-แหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของชาติไทยอีกด้วย

        รายงานข่าวแจ้งว่า การแห่มาไหว้สักการะพระองค์ดำ ของชาวเมียนมา ส่งผลให้แม่ค้า พ่อค้า นำสินค้า ของกิน มาจำหน่ายสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนใน อ.แม่สอด จำนวนมาก สร้างเศรษฐกิจในชุมชนคนแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS