วันนี้ (24 เม.ย.59) สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้รายงานปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง ที่สามารถจุน้ำได้ถึง 170.29 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันน้ำเหลือในเขื่อนเพียง 16.07 ล้าน ลบ.ม. หรือเหลือเพียง 9.44% เท่านั้น ซึ่งปริมาณน้ำลดลงไปอยู่ที่หลักบอกปริมาณน้ำหลักสุดท้ายภายในเขื่อน

วิกฤติหนัก เขื่อนใหญ่สุดของลำปาง เหลือน้ำในเขื่อนไม่ถึง 10 %

        ส่วนเขื่อนกิ่วลม อ.เมืองลำปาง มีขนาดใหญ่อันดับ 2 สามารถจุน้ำได้ 106.22 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเหลือน้ำ 21.24 ล้าน ลบ.ม. หรือเหลือเพียง 20.18%

        ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 28 อ่าง สามารถเก็บน้ำได้ 138.92 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำเพียง 40.77 ล้าน ลบ.ม. หรือเพียง 29.35% เท่านั้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th