ข่าวแม่สอด : วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ นครแม่สอดซูปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

ชมรมเดิน-วิ่งนครแม่สอด – อบจ.ตาก เทศบาลนครแม่สอด – สสส. กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน
“วิ่งสู่ชีวิตใหม่” อบจ.ตากคัพ นครแม่สอดซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยแบ่งการวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนักเรียนนักศึกษา ระยะทางการวิ่ง 16 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร

ข้อมูลโดย  jimrunning