ข่าวแม่สอด : ศาลฯ สั่ง มท.คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น 351 คน

      ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ กระทรวงมหาดไทย คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นจากห้วยส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 351 คน หลังบุคคลทั้งหมดยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม 4 ราย ไม่รับรองสัญชาติให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งที่ไม่รับรองสัญชาตินั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MRG online