ข่าวตาก  :  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตาก จัดพิธีมอบวุฒิบัตรทหารก่อนปลดประจำการ

         วันนี้ (22 เม.ย. 59) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับทหารก่อนปลดประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 196 นาย

         โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกันตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ ระหว่างกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่ทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ รวมทั้งกำลังพล ครอบครัว และทหารทุพพลภาพ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยมีทหารเข้าฝึกอบรมจำนวน 200 นาย สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 196 นาย ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน สาขาการประกอบคอมพิวเตอร์ สาขาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมจักรยานยนต์ และสาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

         ทั้งนี้ ทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะสามารถนำเทคนิค และความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ และนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์  จังหวัดตาก