ข่าวแม่สอด  :  ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-เมียนมา นครแม่สอด

AEC อาเซียน NEWS…ตาก – เตรียมเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-เมียนมา นครแม่สอด ประสานความร่วมมือด้านธุรกิจกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน-และเปิดที่ทำการสำนักงานสื่อมวลชนอาเซียน UMA

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก –พร้อมด้วย ดร.อำนาจ ยุวพันธุ์ ที่ปรึกษาส่วนตัวนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA ได้เดินทางไปตรวจดู อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ไทย-เมียนมา นครแม่สอด ถนนสายเอเชีย แม่สอด-ริมเมย ตรงข้าม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก (ติดกับอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด) ทั้งนี้เพื่อเตรียมเปิดตัวอาคารสำนักงานที่จะใช้เพื่อส่งเสริม-ประสานงานและสนับสนุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) โดยศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย=เมียนมา “นครแม่สอด” จะมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดทีมงานเจ้าหน้าที่มาประจำอาคารสำนักงาน เช่นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  สำนักงานตาก-สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก-สมาพันธ์การท่องเที่ยวฯ-สมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA ทั้งสื่อมวลชนอาเซียน UMA ไทยและเมียนมา ที่จะมีเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์ ซึ่งอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวนครแม่สอด จะมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็น เจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจากองค์กรต่างๆที่เข้ามาประจำการ ชั้นที่ 2 และ ชั้น 3 เป็นที่ทำงานของแต่ละองค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งสื่ออาเซียน UMA ที่จะเข้ามาสนับสนุนข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีทั้งสื่อมวลชนไทย(ตาก) และเมียนมา  (เมียวดี=ผาอ่าง-กรุงย่างกุ้ง-และเมืองมะละแหม่ง) ซึ่งคาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชายแดนไทย-เมียนมา นครแม่สอด ในเดือนตุลาคม 2560 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ เปิดสำนักงานสื่อมวลชนอาเซียน UMA โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อีกสำนักงานหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC อาเซียน NEWS