ข่าวแม่สอด : สจ.ชัย ลงพื้นที่ ดูจุด ก่อสร้างถนน เชื่อมเทศบาลนครแม่สอด กับ อบต.แม่ปะ โครงการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม-การเกษตร เพื่อประชาชน ของ อบจ.ตาก

        นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1.นครแม่สอด พร้อม คณะและเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ตาก ลงพื้นที่เดินทางไปดูจุดก่อสร้างถนนเส้นทาง เชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กับ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ ซึ่งเป็นถนนด้านหลังห้างแม็คโคร ใหญ่ เลียบคลองชลประทาน ในเขตนครแม่สอด ไปจนถึง หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ติดกับ สถานีขนส่งเอกชน บริเวณทางเลียบคลองชลประทานออกมาบริเวณ 5 แยก ใหญ่ แม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง

        นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1.นครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้พบปะพูดคุยถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการตามแผนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก สำหรับเส้นทางถนนสายนี้จะใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 900,000 บาท เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร เป็นเส้นทางเพื่อการเกษตร-การคมนาคมและความสะดวกของชาวบ้าน ของเทศบาลนครแม่สอดกับ อบต.แม่ปะ ซึ่งจุดที่ถนนตัดผ่านนั้น มีทั้งบ้านพักที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งโรงเรียนและศาสนสถาน เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร-การสัญจรไป-มาของประชาชน และเส้นทางท่องเที่ยวที่สัมผัส ธรรมชาติ สัมผัส ชีวิตของชาวบ้านในชนบทอีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่แหล่งทำการเกษตร ทั้งข้าว-ถั่ว-ข้าวโพด-และสวน ผักต่างๆ

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS