ข่าวแม่สอด : สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ จ.ตาก  ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย.61

สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย.61

        ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดตาก ขอรายงานประจำ วันที่ 16 เมษายน (วันที่หก) ดังนี้

1.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 5 ครั้ง: อ.เมืองตาก 2 ครั้ง,อ.แม่สอด 3 ครั้ง

2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 ราย ชาย 4 ราย: อ.เมืองตาก 1 ราย ชาย 1 ราย,อ.แม่สอด 3 ราย ชาย 3 ราย

3.มีผู้เสียชีวิต 1 ราย: อ.เมืองตาก 1 ราย ชาย 1 ราย

4.การเรียกตรวจยานพาหนะ 4,329 คัน

5.ผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก 797 ราย

6.กรณีให้ยึดรถตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ไม่มีผู้ถูกดำเนินคดี

7.การยึดรถกรณีเมาแล้วขับจำนวน 29 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 22 คัน  รถยนต์ 6 คัน อื่นๆ 1 คัน

*ยอดสถิติสะสมหกวัน (11 เมษายน 2561 – 16 เมษายน 2561)*

1.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 61 ครั้ง
อ.ท่าสองยาง 6 ครั้ง
อ.บ้านตาก 7 ครั้ง
อ.พบพระ 5 ครั้ง
อ.วังเจ้า 3 ครั้ง
อ.สามเงา 4 ครั้ง
อ.อุ้มผาง 3 ครั้ง
อ.แม่ระมาด 7 ครั้ง
อ.แม่สอด 17 ครั้ง
อ.เมืองตาก 9 ครั้ง

2.ผู้บาดเจ็บ จำนวน 76 ราย
ชาย 61 ราย หญิง 15 ราย
อ.ท่าสองยาง 10 ราย ชาย 9 ราย หญิง 1 ราย
อ.บ้านตาก 9 ราย ชาย 7 ราย หญิง 2 ราย
อ.พบพระ 11 ราย ชาย 8 ราย หญิง 3 ราย
อ.วังเจ้า 3 ราย ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย
อ.สามเงา 6 ราย ชาย 6 ราย
อ.อุ้มผาง 2 ราย ชาย 2 ราย
อ.เมืองตาก 8 ราย ชาย 7 ราย หญิง 1 ราย
อ.แม่ระมาด 9 ราย ชาย 7 ราย หญิง 2 ราย
อ.แม่สอด 18 ราย ชาย 13 ราย หญิง 5 ราย

3.มีผู้เสียชีวิต(สะสม) 5 ราย
อ.อุ้มผาง 2 ราย ชาย 2 ราย
อ.แม่สอด 1 ราย ชาย 1 ราย
อ.พบพระ 1 ราย ชาย 1 ราย
อ.เมืองตาก 1 ราย ชาย 1 ราย

4.การเรียกตรวจยานพาหนะ 19,202 คัน

5.ผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ หลัก 4,200 ราย

6.กรณีให้ยึดรถตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ไม่มีผู้ถูกดำเนินคดี

7.เมาแล้วขับถูกดำเนินคดี – คัน

8.รถที่ถูกยึดทั้งหมด 314 คัน
– รถจักรยานยนต์ 268 คัน
– รถยนต์ส่วนบุคคล 45 คัน
– อื่นๆ 2 คัน

ขอขอบคุณข้อมูลโดย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก
สาธารณสุขจังหวัดตาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก
แขวงทางหลวงจังหวัดตาก
หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์