ข่าวทั่วไป : สนช. ไฟเขียวให้นำกัญชา – กระท่อม วิจัยทางการแพทย์ รักษาโรคได้

สนช. ไฟเขียวให้นำกัญชา - กระท่อม วิจัยทางการแพทย์ รักษาโรคได้

 สนช. ไฟเขียวให้นำกัญชา – กระท่อม วิจัยทางการแพทย์ได้ ด้วยคะแนน 166 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง

            วันที่ 25 ธันวาคม 2561  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยมีการแก้ไข 4 มาตรา ตัดออก 9 มาตรา และเพิ่มใหม่อีก 20 มาตรา รวมมีทั้งสิ้น 17 มาตรา

        นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เปิดเผยว่า ได้แก้ไข 2 เรื่อง คือ แยกการควบคุมการอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก จำหน่ายยาเสพติดไว้ในครอบครองประเภท 2 และประเภท 5 ออกจากกัน รวมถึงเพิ่มองค์ประกอบการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้มีความหลากหลายมากขึ้น

        นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้นำยาเสพติดประเภท 5 คือ กัญชาและกระท่อม ไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถรักษาโรคภายใต้การควบคุมด้วย ซึ่งในการพิจารณาไม่มีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ ที่ประชุมมีความเห็นชอบด้วยคะแนน 166 งดออกเสียง 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ไทยพีบีเอส , Kapook