ประชาสัมพันธ์  :  สมาชิก พอสว.อำเภอแม่สอด ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

         เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สมาชิก พอสว.อำเภอแม่สอด นำโดยท่านผอ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด  ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ สว.บ้านห้วยจะกือ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

         “จักขอตั้ง ปณิธาน อย่างหาญกล้า แม้เหนื่อยล้า จะขอสู้ อย่างห้าวหาญ ถวายแรง ถวายใจ ในการงาน  อุทิศตน ด้วยดวงมาน สืบต่อไป”

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกพอสว.อำเภอแม่สอด