ต้อนรับปิดเทอม!!!
สมาชิก M GEN Student รับสิทธิ์ ซื้อ 3 ที่นั่ง จ่ายเพียง 2 ที่นั่ง

เงื่อนไข
-สำหรับสมาชิก M GEN Student ทุกคน
-รับสิทธิ์ซื้อ 3 ที่นั่ง จ่ายเพียง 2 ที่นั่ง สำหรับภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ
-สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 61 (สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล )
-ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับ MovieDay , Morning Price , @night
-บัตรชมภาพยนตร์ฟรีไม่สามารถนำมานับรวมกับการนับจำนวนที่นั่งได้
-บัตรชมภาพยนตร์ต้องชมภาพยนตร์ในเรื่อง / รอบ / วัน-เวลา เดียวกัน
-รับสิทธิพิเศษได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหนัง
-สมาชิกที่สมัครบัตรใหม่ หรือ ต่ออายุบัตร สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันถัดไป