สรุปเหรียญ เทศบาลนครแม่สอดคว้า 42 เหรียญทองมาเป็นลำดับที่ 2

         สรุปเหรียญรางวัลรวม เทศบาลนครแม่สอดคว้า 42 เหรียญทองมาเป็นลำดับที่ 2 รองจากแชมป์เทศบาลนครเชียงรายคว้า 54 เหรียญทอง ปิดฉากการแข่งขันทักษะวิชาการ “นครแม่สอดวิชาการ” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกินความคาดหมายจากการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 16 เทศบาลนครแม่สอดเสริมสรรพกำลังด้านการศึกษาเพื่อการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ตต้นเดือนกันยายนนี้

         นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าในนามของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 21 ประเภท 95 รายการ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมถึงระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแข่งขัน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่ 16 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และเข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับภาคเหนือใน 16 จังหวัด 145 แห่งในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  นายเศรษฐชาติ แหงมงาม ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ภาพ/ข่าว รายงาน