ข่าวแม่สอด : สรุป ผลการนับคะแนน สส.ตาก 3 เขต – พปชร. 2 ปชป.1

สรุป ผลการนับคะแนน สส.ตาก 3 เขต - พปชร. 2 ปชป.1

      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จังหวัดตาก ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ เขตเลือกตั้งที่ 1. อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก (ยกเว้นตำบลท้องฟ้า และตำบลเกาะตะเภา) อำเภอวังเจ้า และ อำเภอสามเงา

      ปรากฏว่า เขต 1. นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ ได้อันดับที่ 1 ได้ 40,600 คะแนน อันดับ 2 นาย นัสชัย มูลสาย พรรคอนาคตใหม่ ได้15,338 คะแนน และนาย เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 14,734 คะแนน ….. นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐได้เป็น สส.

      เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.แม่สอด(ยกเว้น ต.ท่าสายลวด-ต.แม่ปะ ต.แม่กาษา)- อ.พบพระ- อ.อุ้มผาง …เขต 2 อันดับ 1 .นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรค ประชาธิปัตย์ ได้ 30,858 คะแนน , อันดับ 2 นาย ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 16,597 คะแนน และ อันดับ 3 นาย เงินตรา ทั้งเกสร พรรคอนาคตใหม่ ได้ 15,363 คะแนน…นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรค ประชาธิปัตย์ ได้เป็น สส.

       เขตเลือกตั้งที่ 3 . ต.ท่าสายลวด ต.แม่ปะ และ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง และ ต.ท้องฟ้า ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก เขต 3…อันดับ 1 นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ ได้ 20,043 คะแนน , อันดับ 2. ,ดร. ชัยณรงค์ มะเดชะ พรรคเพื่อไทย ได้ 17,779 คะแนน และอันดับ 3 นาย ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 12,415 คะแนน…นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ ได้เป็น สส.

     สรุป ว่าที่ สส.จังหวัดตาก ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก 3 คน คือ เขต 1. นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ , เขต 2 อันดับ 1 .นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรค ประชาธิปัตย์ และเขต 3 นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ. โดย สส.ตาก มาจากพรรคพลังประชารัฐ 2 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS