วันนี้ (29 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น.

         นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตาม สร้างขวัญกำลังใจ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วง 7 วันอันตราย ที่จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน บ้านพระธาตุ และจุดรับแจ้งเหตุ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14

 

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สอด