ข่าวแม่สอด : สลด! เด็กพม่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า คาดติดเชื้อจากเมียวดี

       วันที่ 14 มีนาคม 2561 พบเด็กชายชาวเมียนมา ข้ามฝั่งบ้านวาเล่ใหม่ อ.ซูการี จ.เมียวดี เข้ามารักษาที่ รพ.สต. ยะพอ  อ.พบพระ  จ.ตาก

      ทั้งนี้เด็กมีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า โดยทางแพทย์กำลังประเมินอาการอย่างใกล้ชิด  ทางด้านสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแจ้งเตือนคนไทยที่จะข้ามไปทำไร่ที่ฝั่งเมียนมาให้ระมัดระวังสุนัขจรจัดกัด