เรื่อง สสจ.นครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน รพ.แม่สอด

         เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรแรงงานต่างด้าว

         นอกจากการรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ ในกลุ่มประชากรแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของทั้ง 2 ฝ่าย และได้เยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ในกลุ่มประชากรแรงงานต่างด้าวขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ด้วย

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด
28 กุมภาพันธ์ 2560