ข่าวทั่วไป  :  สาธารณสุขเตือน เข้า-ออกประเทศลาว ระวังเสี่ยงโรคโปลิโอสายพันธุ์ใหม่ 

      วันที่ 24 เมษายน 2559 นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งไปยังศูนย์สาธารณสุข กทม. 1-68 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน, ผู้ป่วยสงสัยโรคหัด และผู้ป่วยไข้ออกผื่น เพื่อรักษาระดับความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยไม่มีรายงานโรคโปลิโอมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงเนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ

         ทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2558 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบการติดเชื้อโปลิโอสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเชื้อดื้อวัคซีน และมีการระบาดต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ป่วยและเสียชีวิตแล้ว ทำให้ต้องแจ้งเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นจึงมีการเตือนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปพำนัก สปป.ลาว โดยเฉพาะช่วงชนบทห่างไกลนครหลวงเวียงจันทน์ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือกลายเป็นพาหะโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงผู้ที่พำนักอยู่ในลาวตามพื้นที่ที่เกิดการระบาดก็ควรได้รับวัคซีน โปลิโอ ก่อนออกจากลาวเช่นกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  เดลินิวส์, Kapook.com